Zapisy

Aby zapisać dziecko do naszej placówki, w pierwszej kolejności należy skontaktować się (telefonicznie lub mailowo) z dyrektorem w celu ustalenia terminu przyjęcia dziecka.

Następnie należy wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową dziecka i opłacić wpisowe w wysokości 400 zł.

W momencie rezygnacji rodzica/opiekuna z uczęszczania dziecka do żłobka, opłata jest bezzwrotna.

Umowę podpisujemy w placówce pierwszego dnia adaptacji.