Plan Dnia

Godziny
07:00 - 09:00
 • przyjmowanie dzieci
 • zabawy dowolne
 • przygotowanie do śniadania

09:00 - 09:30
 • śniadanie
 • nauka samodzielnego jedzenia
 • toaleta po śniadaniu

09:30 - 10:15
 • powitanie
 • poranna gimnastyka / rytmika

10:15 - 11:30
 • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (uwarunkowane czynnikami atmosferycznymi)
 • zabawy edukacyjne, czytanie bajek
 • zabawy relaksacyjne, zabawy przy muzyce

10.30 – 11.00
 • musical babies – nauka języka angielskiego poprzez zabawę

11:30 - 12:15
 • przygotowanie obiadu
 • nauka samodzielnego spożywania posiłku (zupa)
 • toaleta po obiedzie

12:15 - 14:00
 • czas drzemki dla dzieci

14:00 - 14:45
 • przygotowanie do obiadu
 • nauka samodzielnego spożywania posiłku
 • toaleta po obiedzie

14:45 - 15:30
 • zabawy swobodne

15:30 - 16:00
 • podwieczorek

16:00 – 17.30
 • zabawy rozwijające mowę i myślenie
 • zabawy plastyczne oczekiwaniu na rodziców