Oferta

Nasi najmłodsi podopieczni są objęci przede wszystkim opieką pielęgnacyjno – higieczną. Najważniejsze dla naszej kadry jest zaspokojenie podstawowych potrzeb maluszków w tym bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do rozwoju.

offer

W trakcie dnia dzieci mają możliwość uczestnictwa w zabawach:

  • plastycznych;
  • wspólne zabawy integracyjne;
  • musical babies – czyli język angielski poprzez zabawę i śpiew;
  • rytmika dla malucha, muzyczne zabawy naśladowcze;
  • zabawy manipulacyjne;
  • zabawy na świeżym powietrzu;
  • rozwijanie dziecięcych talentów poprzez różnorodne działania artystyczne – śpiewanie, tańczenie, wykonywanie prac plastycznych;
  • cmokaj, dmuchaj, parskaj , chuchaj – czyli propozycja zabaw mających na celu poprawę napięcia mięśni, oraz rozwoju mowy u dzieci;
  • zabawa z literaturą, czyli czytanie i opowiadanie bajek, wierszyków i rymowanek;

Dobieramy metody oraz formy zabaw tak aby stymulować wszystkie sfery osobowości dzieci. Staramy się aby tempo pracy było dopasowane do indywidualnych potrzeb grupy. Stosujemy metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia. Ale przede wszystkim zależy nam na dobrej zabawie.